Mérési adatok kiértékeléséhez, fénygörbék analizálásához szükséges matematikai függvények

h2d

 

(fok:szögperc:szögmásodperc) vagy (ora:perc:másodperc) formátum átalakítása fok vagy óra tizedes  formátumra

d2f

 

fok.tizedesfok vagy ora.tizedesóra átalakítása (fok:szögperc:szögmásodperc) vagy (ora:perc:másodperc) formátumra

polDeriv

 

Együtthatóival adott polinom első deriváltjának számítása egy adott pontban

rootSP

 

Valós, egyváltozós, nemlineáris f(x)=0 alakú egyenlet gyökének meghatározása szelő módszerrel

mMult

 

Mátrixok és vektorok szorzása, illetve számmal történő szorzása

sAdd

 

Mátrixok és vektorok szorzása, illetve számmal történő szorzása

mAdd

Vektorok vagy mátrixok összege/különbsége

matrGauss

 

Lineáris egyenletrendszer megoldása Gauss–Jordan-módszerrel

avr és AVR

 

Az avr függvény egy vektor, míg az AVR függvény egy mátrix minden oszlopára megadott számú pont figyelembevételével átlagolást hajt végre

mdFocus

 

Egy pontsorozatként adott függvény (mérési eredmények sorozata) súlyvonalának – fókuszvonalának – közelítése

mdSmooth

 

Egy pontsorozatként adott függvény (mérési értékek sorozata) simítása az mdFocus függvény használatával.

Polyfit

 

Mérési adatok közelítése polinommal a legkisebb négyzetek módszere alapján

Polyval

 

Polinom értékének kiszámítása a független változók sorozatára

Corrcoeff

 

Két változó közötti kapcsolat erősségének, az ún.  korrelációs együtthatónak számítása