Fénygörbék feldolgozásával, periódusok meghatározásával kapcsolatos függvények

minmaxLC

 

Fénygörbe adott szakaszán a maximum vagy minimum időpontjának meghatározása

 

Phase

Fázisdiagram készítése

 

constOC

Adott megfigyelési időpontokhoz, egy adott epocha és periódus alapján kiszámítja és felrajzolja az O-C diagramot.

 

linOC

 

Egy változócsillag maximumai vagy minimumai – illetve fénygörbéjének bármely kitüntetett pontja – egy feltételezett P0 kezdeti periódus és egy feltételezett m szorzó alapján meghatározza az E ciklusszámot, minden ciklus esetében az aktuális periódust és az (O-C) értékét

 

folding

 

Egyszerű periódus kereső módszer, amely a próba egy sorozatával fázisba rendezett mérési adatok közötti távolságok összegét számítja ki

 

Fourierfit

 

Fénygörbe analízise – periódus meghatározása - trigonometrikus polinom segítségével

 

DFT

 

Diszkrét Fourier Transzformációt megvalósító függvény.