Ez a könyv elsősorban azoknak a változócsillagok megfigyelésével foglalkozó amatőröknek szól, akik az észlelésen kívül, saját adataik további-, szabadon hozzáférhető adatbázisokból letölthető adatok feldolgozásával is szeretnének foglalkozni. Egyszerű, könnyen érthető és használható Python nyelvű programokon keresztül, nagyon sok, valós adatokon alapuló  gyakorlati feladat részletes megoldásán keresztül vezeti be az olvasót a fényességmérési adatok feldolgozásának, megjelenítésének, a fénygörbék értelmezésének és a periódusok meghatározásának módszereibe.

A könyvben található valamennyi függvény, tesztprogram, tesztadat elektronikus formában rendelkezésre áll, melyek zárt egységet alkotnak. A könyv egyik alapvető célkitűzése, hogy az olvasónak a lehető legkevesebb informatikai ismeretre legyen szüksége. Így a Python hivatalos fejlesztő környezetén, az IDLE-n kívül, amely a www.python.org oldalról ingyenesen letölthető, valamint a könyvhöz tartozó elektronikus állományokon kívül egyéb eszközre – programra, alkalmazásra, Python modulra, nincs szükség. A tesztprogramok segítségével számos gyakorlati feladat mindennemű programozási ismeret nélkül megoldható.

A programokban elhelyezett nagyszámú megjegyzés nemcsak a megértést, hanem az egyszerű módosíthatóságot, egyéni testre szabhatóságot is megkönnyíti. A közölt, felhasznált eljárások nagymértékben támaszkodnak a „Numerikus Módszerek PYTHON Nyelven Érthetően” c. könyv anyagára, de attól függetlenül használhatók.

Photo by Cliff Roles

Tekler Vilmos
a könyv szerzője

Programtervező matematikus. Az évek során több kutatóintézet számos kutatási projektjében vett részt, többek között olyan „egzotikus” gépekkel dolgozott, mint az Ural-2 vagy az Eliott-803 -as.

„Pályaelhagyóként” a kétszintű bankrendszer létrehozását követően az Állami Fejlesztési Intézet vezérigazgató helyetteseként részt vett a Magyar Államkincstár létrehozásában, és annak informatikai igazgatójaként tevékenykedett. 2010-ben a közigazgatási informatikáért felelős helyettes államtitkár. 2006 óta a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság elnökségének tagja, jelenleg a szervezet elnöke. A csillagászattal 1973-ban a TIT Uránia Gellérthegyi csillagvizsgálójában ismerkedett meg és csatlakozott MCSE táborához. Több éven keresztül volt tagja a Ponori Thewrewk Aurél által vezetett csillagászati-űrkutatási szakkörének, ahol első fizikai témájú előadásait is tartotta (Csillagászati Évkönyv 1975,1976).

Első távcsövének 10 cm-es Kulin György által készített tükrét a mai napig is őrzi.

A könyv szerzője

Photo by Cliff Roles

Előszó

A csillagos égbolt szeretete olyan, mint az első szerelem, nem felejthető. Ha valakit rabul ejtett, örökké foglya marad, akárhová, akármilyen területre veti is a sors, soha nem szabadul. Ha meglátja maga felett a csillagok sziporkázó kupoláját, örömmel telik meg a lelke, és megnyugvást talál. És akkor még nem is beszéltünk a változócsillagok megfigyeléséről, amelyet kiválóan jellemez Leslie C. Peltier (1900-1980) mondása, amelyet a könyv mottójául választottam. Mindegy, hogy valaki vizuális megfigyelő, vagy DSLR kamerával esetleg professzionális CCD-kamerával végzi a megfigyeléseit, mindenkit magával ragad a megfigyelés, az adatgyűjtés varázsa.

 

Ezt a könyvet a változócsillagok megfigyelésének azon szerelmeseinek ajánlom, akik az adatgyűjtés varázsán túl a saját megfigyelési adatainak feldolgozásával, esetleg egyéb adatforrásokban található adatokkal történő kiegészítésével az egyszerűtől egészen a komolyabb adatfeldolgozási projektekkel szeretnének foglalkozni. Tudom, számtalan programcsomag, Python modul lelhető fel. Mégis azt gondolom, szükség van egy olyan összeállításra, amely önmagában, minden külső függőségtől mentesen, jól dokumentáltan, nagyon sok gyakorlati, valós mérési adatra támaszkodó példával segítve vezeti be az érdeklődőt a változócsillagok észlelési adatainak feldolgozásába.

 

De mindenkinek figyelmébe ajánlom a könyv mottójának megszívlelését, ha másért nem is, a családi béke fenntartása érdekében.

 

Jó megfigyelést, tiszta égboltot kívánok minden kedves olvasónak.

Olvass bele

A könyvben található függvények jegyzéke

Olvass bele

Adatkezelési függvények

os.getcwd

Az éppen érvényes munkakönyvtár nevét adja vissza a teljes elérési úttal együtt

os.chdir

munkakönyvtár beállítása

os.listdir(Könyvtár)

Egy adott könyvtár tartalmának lekérdezése

DIM

n elemű vektor vagy nXm eleművektor létrehozása

readGen

Adott karakterrel elválasztott adatokat tartalmazó, ismeretlen szerkezetű fájl beolvasása

convertCSV

 

Adott karakterrel elválasztott fájl beolvasása és adott indexű oszlopok számmá konvertálása

mdReadCSV

 

Adott karakterrel elválasztott adatokat tartalmazó, ismeretlen szerkezetű fájl beolvasása. A beolvasás során minden oszlopot megpróbál számmá konvertálni. Amikor nem sikerül, ott egy karakterláncot ad vissza

readAAVSO

 

Szabványos extended AAVSO formátumú fájlok beolvasása

readASASSN

A www.asas-sn.osu.edu oldalról letöltött All-Sky Automated Survey for Supernovae projektből származó adatok beolvasása.

mdSave

 

Számokból álló adatlista – praktikusan egy mátrix – kiírása egy fájlba

lPrint

Egy lista formázatlan, soronként történő megjelenítése

mPrint

 

Egy- vagy kétdimenziós tömbök (vektor, mátrix) formázott megjelenítése

setList

 

Egy lista – vektor – létrehozása egy minimális értéktől, egy maximális értékig, adott lépésközzel.

mCopy

Egy- vagy kétdimenziós lista másolása egy új listába

srtCol

 

Egy adatmátrix megadott oszlopainak kimásolása egy új adatmátrixba

vectMove

 

Egy vektornak egy mátrix sorába vagy oszlopába másolása

mConcat

matrSort

 

Egy mátrix sokokkal vagy oszlopokkal történő bővítése

Egy mátrix sorainak egy kiválasztott oszlopa szerinti növekvő vagy csökkenő sorba rendezése

findValue

 

Egy mátrix adott oszlopában szereplő értékei szerint, adott értékek közé eső sorainak kivágása

Axes

 

Rajzolási terület létrehozása, adott paraméterű tengelyekkel

dPlot

 

Az Axes függvénnyel létrehozott rajzolási területen az x és y vektorokban adott függvényértékek felrajzolása

autoPlot

Egyszerű, gyors rajzolást lehetővé tevő függvény

lcPlot

 

Hosszú időtartományt (független változó) felölelő adatsorok, elsősorban hosszú fénygörbék, több részletben történő kirajzolása

PTEXT

Szöveg elhelyezése a rajzon

Mérési adatok kiértékeléséhez, fénygörbék analizálásához szükséges matematikai függvények

h2d

 

(fok:szögperc:szögmásodperc) vagy (ora:perc:másodperc) formátum átalakítása fok vagy óra tizedes  formátumra

d2f

 

fok.tizedesfok vagy ora.tizedesóra átalakítása (fok:szögperc:szögmásodperc) vagy (ora:perc:másodperc) formátumra

polDeriv

 

Együtthatóival adott polinom első deriváltjának számítása egy adott pontban

rootSP

 

Valós, egyváltozós, nemlineáris f(x)=0 alakú egyenlet gyökének meghatározása szelő módszerrel

mMult

 

Mátrixok és vektorok szorzása, illetve számmal történő szorzása

sAdd

 

Mátrixok és vektorok szorzása, illetve számmal történő szorzása

mAdd

Vektorok vagy mátrixok összege/különbsége

matrGauss

 

Lineáris egyenletrendszer megoldása Gauss–Jordan-módszerrel

avr és AVR

 

Az avr függvény egy vektor, míg az AVR függvény egy mátrix minden oszlopára megadott számú pont figyelembevételével átlagolást hajt végre

mdFocus

 

Egy pontsorozatként adott függvény (mérési eredmények sorozata) súlyvonalának – fókuszvonalának – közelítése

mdSmooth

 

Egy pontsorozatként adott függvény (mérési értékek sorozata) simítása az mdFocus függvény használatával.

Polyfit

 

Mérési adatok közelítése polinommal a legkisebb négyzetek módszere alapján

Polyval

 

Polinom értékének kiszámítása a független változók sorozatára

Corrcoeff

 

Két változó közötti kapcsolat erősségének, az ún.  korrelációs együtthatónak számítása

 

Az idővel, időmérési rendszerek közötti transzformációkkal kapcsolatos függvények

DATE2JD és JD2DATE

Az eljáráspár a helyi idő UT-be történő transzformálását és Julián dátumra váltását, illetve visszaalakítását végzi

JDAY2HMS

 

Tizedes tört formában adott nap átalakítása óra:perc:másodperc formátumra

UT2LST

A helyi vagy világidőből a helyi csillagidő számítása

hourAngle

 

A heliocentrikus korrekció értéke egy adott objektumra vonatkozóan a nap törtrészében és percben

LTJD2UTJD

Lokális JD-nek UT-re vonatkoztatott JD-re alakítása

airMass

Légtömeg közelítése

Fénygörbék feldolgozásával, periódusok meghatározásával kapcsolatos függvények

minmaxLC

 

Fénygörbe adott szakaszán a maximum vagy minimum időpontjának meghatározása

 

Phase

Fázisdiagram készítése

 

constOC

Adott megfigyelési időpontokhoz, egy adott epocha és periódus alapján kiszámítja és felrajzolja az O-C diagramot.

 

linOC

 

Egy változócsillag maximumai vagy minimumai – illetve fénygörbéjének bármely kitüntetett pontja – egy feltételezett P0 kezdeti periódus és egy feltételezett m szorzó alapján meghatározza az E ciklusszámot, minden ciklus esetében az aktuális periódust és az (O-C) értékét

 

folding

 

Egyszerű periódus kereső módszer, amely a próba egy sorozatával fázisba rendezett mérési adatok közötti távolságok összegét számítja ki

 

Fourierfit

 

Fénygörbe analízise – periódus meghatározása - trigonometrikus polinom segítségével

 

DFT

 

Diszkrét Fourier Transzformációt megvalósító függvény.

 

Vásárlás

Magyar Csillagászati Egyesület tagjainak

A könyv ára az egyesület tagjai számára:

5 000 Ft

Megrendelem tagként

Külső megrendelőknek

A könyv ára külsős megrendelőknek:

5 300 Ft

Megrendelem külsősként

 

 

Letöltés

A könyvhöz tartotó mellékletek letöltéséhez, olvassa be a könyvben szereplő, vagy az itt látható QR-kódot!

Letöltöm a mellékleteket!
qr-code